Het ontstaan van Parodontologica

Sinds de opening in 2015 van de verwijspraktijk De Parodontoloog in Groningen, worden verwijzers en patiënten ondersteund in de zorg, in het bijzonder in diagnostiek en behandeling van parodontale en peri-implantaire infecties. Met de toenemende vraag naar praktische ondersteuning volgden ook theoretische vraagstukken. Daardoor ontstond het idee om het werkveld niet alleen met klinische zorg te helpen, maar ook theoretische ondersteuning aan te bieden in de vorm van bij- en nascholing.

In 2017 vond PDL17 als eerste evenement vanuit Parodontologica plaats. Een congres voor het hele tandheelkundige team, met meer dan 150 deelnemers. Door de interesse die ontstond voor het symposium en door gesprekken met collegae is besloten om meer bij- en na scholing te gaan geven, voor verschillende mondzorgverleners. En om dat vanuit Parodontologica te gaan doen.

In 2019 en 2021 hebben we door de coronamaatregelen onze activiteiten eerst stopgezet aangezien wij geen online cursussen geven.

Inmiddels zijn we ons weer druk aan het voorbereiden op een nieuw programma voor PDL23.