ParoPart 1. Anatomie, fysiologie, en pathologie; hoe zat ’t ook alweer?

In ParoPart 1 wordt een inleiding gegeven van de parodontologie met de nadruk op een aantal basale items. Aan de orde komen de toegepaste anatomie van het parodontium & peri-implantaire weefsels, de fysiologie in gezonde situatie, de overgang van gezond naar ongezond: ontstaan gingivitis en parodontitis, de bijbehorende microbiologie en de verschillende risicofactoren voor het ontstaan van parodontale en peri-implantaire infecties.

ParoPart 1 worden gegeven in Van der Valk Hotel Groningen- Hoogkerk.

18.30-20.15 deel 1

20.15-20.30 pauze

20.30-22.00 deel 2

 

Kosten:

tandarts: €275,-

mondhygiënist: €225,-

Inschrijven voor paropart 1. anatomie, fysiologie, en pathologie; hoe zat ’t ook alweer?